Kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. Üldised tingimused kehtivad www.allprint.io kliendi (edaspidi Ostja) ja www.allprint.io (edaspidi ALLPRINT HM OÜ) omaniku:

ALLPRINT HM OÜ

Linnamäe tee 6, 76605 Keila, Eesti
Reg. No. 12305503
KMKR nr EE101552978
a/a Swedbank EE292200221055389924

vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. ALLPRINT HM OÜ jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.allprint.io. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Ostja jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4. ALLPRINT HM OÜ ja Ostja soovivad kaubelda www.allprint.io kodulehekülje kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel.

1.5. ALLPRINT HM OÜ koduleheküljel tellimust vormistades ning maksmist sooritades kinnitab Ostja, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. Kliendi isikuandmete töötlemine

2.1. Müüja kasutab kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks.

2.2. Müüjal puudub internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs kliendi pangaandmetele.

3. Müügigarantii ja pretensiooni esitamine

3.1. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest viivitamatult, hiljemalt 7 päeva jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.

3.2. Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressil allprint@allprint.io või ALLPRINT HM OÜ kontoris, aadressil Tammsaare tee 47, Tallinn. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

3.3. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

3.4. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest või hoiustamisest tekkinud kahjude eest.

3.5. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse, tarbijakaebuste komisjoni ja/või Harju Maakohtu poole.

4. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:

4.1. Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.

4.2. Nõuda lepingust taganemist, juhul kui:

 • 4.2.1. müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
 • 4.2.2. parandamine ebaõnnestub,
 • 4.2.3. müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
 • 4.2.3. kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

4.3. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest juhul, kui:

 • 4.3.1. toote rikke on põhjustanud vale kasutamine või lohakas hooldus; toode on juba avatud või remonditud mitte meie ettevõtte poolt;
 • 4.3.2. mehhaaniliste vigastuste korral;
 • 4.3.3. rikke on põhjustanud ülepinge, vee- või tulekahju või muud tootjast mittesõltuvad asjaolud;
 • 4.3.4. tootel puudub ostutšekk või arve.

4.4. E-poest ostetud kaupade või teenustega seotud kaebused tuleb edastad e-posti aadressil: allprint@allprint.io. Kauba võib tagastada aadressile ALLPRINT HM OÜ, Telliskivi 57, Tallinn.

5. Tellimuse esitamine

5.1. Ostja valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.

5.2. Ostja kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest talle sobiva maksemeetodiga: e-pangalingi kaudu, krediitkaardiga või PayPaliga. Palume Ostjal kontrollida enne tellimus/arve tasumist, et Tellimus/arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.

5.3. Pärast kauba eest tasumist tuleb vajutada linki „Tagasi kaupmehe juurde“.

5.4. Tellimuse kinnitamiseks saadetakse Ostjale tellimus/arve ostukorvi kinnitamisel sisestatud e-posti aadressile.

5.5. Müüja ja Ostja vahel jõustub müügileping alates Ostja poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.

6. Kauba hind

6.1. ALLPRINT HM OÜ koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes kohale toimetamise kuluta (v.a. kampaaniate raames). Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%

6.2. ALLPRINT HM OÜ jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tellimuse kinnitusel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

6.3. Täpsem informatsioon kohaletoimetamisviiside ja -hindade kohta on toodud punkti „Kohaletoimetamine" all.

7. Ostmine

7.1. E-poest on võimalik osta interneti teel vaid neid kaupu, millel on link "Lisa ostukorvi".

7.2. Kauba hind või kauba saadavus võib jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne vastavate tingimuste muutmist, kehtivad ostjale tellimuse hetkel kehtinud lepingutingimused.

7.3. Kui e-poel ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa.

7.4. Lehel „Ostukorv" saab soovi korral veel muuta ostukorvi sisu. Pärast tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse toodetest. Kui katkestate tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud võib alustada maksmist.

8. Maksmine

8.1. E-poes saab maksta valitud kauba eest järgnevate riikide pankade e-pangalingi kaudu. Pangalinke pakub Maksekeskus AS (maksekeskus.ee).

8.2. NB! Pärast kaupade eest tasumist (pangaülekande tegemist) väljuge e-panga lehelt vajutades nupule „Tagasi kaupmehe juurde". Järgnevalt kuvatakse Teile ekraanil tellimuse kinnitus ning ostu kinnitamiseks saadetakse kliendile arve ostukorvi kinnitamisel sisestatud e-posti aadressile.

8.3. E-poes teostatud ostud vaadatakse läbi ajavahemikus 9.00-18.00.

9. Kohaletoimetamine

9.1. Ostjal on võimalik valida 2 (kahe) kohaletoimetamise viisi vahel:

 • SmartPOSTi pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires.
 • SmartKULLERi teenuse vahendusel Eesti Vabariigi piires.

9.2. Kõik e-poest ostetud kaubad jõuavad Ostja poolt valitud postiautomaati või tellitud aadressile 3 kuni 5 tööpäeva jooksul (Eesti Vabariigi piires). Kui tellimus on esitatud nädalavahetusel või pühade ajal, siis tarnitakse kaup tellijani pühadele järgnevatel tööpäevadel. E-poest ostetud kaubad jõuavad 3 kuni 10 tööpäeva jooksul (väljas poole Eestit).

9.2.1 Allahindlus perioodil sooritatud ostud jõuavad ostjani maksimaalselt 14 tööpäevaga.

9.3. SmartPOSTi kohaletoimetamise hind on 3.50 € (hind sisaldab käibemaksu).

9.4. SmartKULLERi kohaletoimetamise hind on 5.50 € (hind sisaldab käibemaksu).

10. Tellimused ja tagastused

10.1. Tarbijal on õigus 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast kaup tagastada ja saada tasutud raha tagasi 14 päeva jooksul.

10.2. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis.

10.3. Originaalpakendi avamine tuleb teha ettevaatlikult, seda kahjustamata. Ainult juhul, kui pakendit ei saa lõhkumata/rikkumata avada, ei vastuta Ostja rikutud pakendi eest. Kui Ostja on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

10.4. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, peab klient kohe ühendust võtma müüja esindajaga kirjutades e-posti aadressil allprint@allprint.io või pöördudes ALLPRINT HM OÜ kontorisse aadressil Tammsaare tee 47, Tallinn.

10.5. Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

10.6. Tagasimaksmise aeg hakkab kehtima hetkest, kui olete mittesobiva kauba tagastanud müüjale, kes on selle kätte saanud ning üle kontrollinud.

10.7. Kauba tagastamiseks tuleb saata e-kiri aadressile allprint@allprint.io ning e-kirjas peab sisalduma järgmine info:

 • ostja nimi,
 • tagastatav kaup,
 • tellimuse number,
 • tagastamise põhjus ning arveldusarve,
 • kuhu raha tagasi kanda.

11. Muud tingimused

11.1. ALLPRINT HM OÜ kasutab Ostja poolt antud isikuandmeid ainult Ostja ostutellimuse täitmiseks. ALLPRINT HM OÜ ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks (Ostja nimi, telefoninumber ja kohaletoimetamise aadress) ja seadusega ettenähtud juhtudel.

11.2. Kaupade eest tasumiseks kasutatavate interneti pangalinkide turvalisuse tagab krüpteeritud (andmete teisaldamine salajasele kujule) andmesidekanal, mille käigus puudub kolmandatel isikutel isikuandmetele ja pangarekvisiitidele ligipääs.

11.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja ALLPRINT HM OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

11.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Ostjal kui ALLPRINT HM OÜ õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

11.5. ALLPRINT HM OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, ja ALLPRINT HM OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.